Regulamin i polityka prywatności

Dowiedz się jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszych usług

1. Informacje ogólne
Prywatność użytkowników strony internetowej www.beetax.pl jest dla nas najważniejsza. Każdemu kto odwiedza naszą witrynę chcemy przekazać pełną wiedzę na temat tego jak można chronić swoje dane osobowe.

2. Definicje
Administrator – Biuro rachunkowe BeeTax Aleksandra Ratajczak, ul. Jana Kasprowicza 23, 66-016 Nietków, REGON: 382369605, NIP: 9730926996
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze strony internetowej lub formularza kontaktowego.
Strona – strona internetowa pod adresem www.beetax.pl

3. Obowiązek informacyjny
Poniżej przedstawiona polityka prywatności pełni obowiązek informacyjny wynikający z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Właścicielem i operatorem strony internetowej jest Biuro rachunkowe BeeTax, ul. Jana Kasprowicza 23, 66-016 Nietków

4. Administrator danych osobowych i kontakt w sprawie ich przetwarzania
Administratorem danych osobowych jest Biuro rachunkowe BeeTax z siedzibą w Nietkowie, 66-016 Nietków, przy ulicy Jana Kasprowicza 23. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o podpisaną umowę dotyczącą świadczenia usług księgowych, spraw kadrowo-płacowych i innych czynności zleconych zawartych w umowie. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować pod nr. tel. 71 307 51 52 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.

5. Gromadzenie, przetwarzanie oraz okres przechowywania danych osobowych
Gromadzenie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkowników korzystających z formularzy na stronie internetowej oraz za pomocą poczty email. Podczas korzystania z formularzy kontaktowych na stronie www.beetax.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie podstawowych danych osobowych, takich jak: imię i nazwisko, NIP, nazwę firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Podane w formularzu dane mają na celu uzyskanie informacji wykorzystanych w procesie wyceny indywidualnej świadczonych usług księgowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie jego wypełnienia lub na podstawie przepisów prawa, które upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane udostępnione na podstawie zgody Użytkownika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane, które zostały przekazane Administratorowi w celu wykonania umowy na świadczenie usług będą przechowywane przez okres jej obowiązywania oraz mogą być przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych Użytkownika oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika i Administratora.

6. Odbiorcy danych
Biuro rachunkowe BeeTax nie przekazuje danych osobowych innymi podmiotom. Wyjątek stanowi sytuacja gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością oraz w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa, a także w celu zrealizowania zgłoszeń Użytkowników. Nawiązując do powyższych informacji dane mogą być udostępniane m.in. takim odbiorcom jak:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Urząd Skarbowy
- pozostałe organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa
- partnerom (informatycznym oraz technicznym) Administratora, z którymi zawarto odpowiednie umowy o powierzeniu danych osobowych

7. Uprawnienia użytkownika
Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do ich przenoszenia. Użytkownik może również wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji świadczonych usług przez Administratora. W momencie, w którym Użytkownik wyrazi zgodę na podanie danych osobowych, niepodanie ich uniemożliwi Administratorowi podjęcia czynności, na które wyrażona została zgoda. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, poprzez złożenie stosownego oświadczenia osobiście w biurze Administratora bądź przez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora albo poprzez wysyłkę oświadczenia na adres siedziby. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachowanie danych jest konieczne ze względu na nałożony na Administratora obowiązek wynikający z przepisów prawa.

8. Techniczna ochrona danych
Administrator danych podejmuję działania, wymagane przez obowiązujące przepisy, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem i dostępem. Administrator przechowuje kopie bezpieczeństwa, które mogą zawierać dane osobowe Użytkownika. Przekazane dane są składowane na odpowiednio zabezpieczonym sprzęcie i odpowiednio zabezpieczonych serwerach, do których dostęp jest ograniczony i maja go tylko osoby upoważnione.

9. Polityka Cookies
Pliki Cookies są to dane informatyczne, które są przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, których przeznaczeniem jest korzystanie z witryn internetowych. Głównie są to pliki tekstowe, które zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer, który jest unikalny. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych oraz ich zawartość nie daje możliwości na identyfikacje użytkownika. W przypadku wyłączenia funkcji Cookies, wybrane elementy na naszej stronie mogą być niedostępne.

10. Prawa autorskie
Zawartość strony internetowej www.beetax.pl jest jej własnością. Prawa autorskie osobiste i majątkowe do takich elementów jak: teksty, grafika, układ strony są objęte ochroną wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik końcowy otrzymuję ograniczoną licencje na korzystanie ze Strony wyłącznie w celach prywatnych, bez możliwości dokonywania w niej zmian.

11. Postanowienia końcowe
Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Użycie informacji zawartych na stronie internetowej, które naruszałyby wyżej wymienione warunki albo obowiązujące prawa i przepisy jest zabronione.

Zapytaj o księgowość
dla Twojej firmy

KONTAKT Z KSIĘGOWĄ
Copyright © Wrocław 2019-2021 Biuro rachunkowe BeeTax | Regulamin i polityka prywatności | NIP: 973 092 69 96